Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia para  proxectos de Mellora Enerxética dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalería, artístico-recreativas e outros servizos 

Programa Bono enerxía Peme 2022

Con a subvención del bono energía esta empresa obtivo inversión para o cambio de luminaria e equipamento

Operación cofinanciada pola Xunta de Galicia

Conseguir unha economía mais limpa e sostible